İÜ 2019 – 2023 Stratejik Plan Çalıştayı

“Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Tespiti” başlıklı İstanbul Üniversitesi 2019 – 2023 Stratejik Plan Çalıştayı III, 22-24 Kasım 2017 tarihlerinde Bolu Büyük Abant Oteli’nde gerçekleştirilmiş olup, Çalıştaya Başkanlığımızdan Birim Başkanı Ahmet ARSLAN ve Stratejik Planlama Ekibi üyesi İç Denetçi Abubekir KAYMAZ iştirak etmiştir.

İstanbul Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı'na esas olmak üzere; Stratejik amaç ve hedeflerin tespiti ile belirlenen hedeflere ilişkin hangi performans göstergelerinin kullanılması gerektiğine yönelik Çalıştay başarı ile tamamlanmıştır.