2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde “İstanbul Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu” yayınlanmıştır.

Faaliyet raporunun 57-60 ıncı sayfalarında İç Denetim Birim Başkanlığı’nın 2017 yılında izlediği temel politikalar, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği, denetim, danışmanlık, inceleme ve izleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.