Hakkımızda

Misyonumuz 

İstanbul Üniversitesinin misyonu olan “ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üretmek ve yetkin bireyler yetiştirmek” çerçevesinde; misyonumuz, her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkiliğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumumuzun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

 Vizyonumuz

 İstanbul Üniversitesinin vizyonu olan “dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma” çerçevesinde; vizyonumuz, iç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkili, verimli, standartlara uygun bir şekilde yürütmek, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır.