Yapay Zeka Çağında İç Denetim

İstanbul ve çevresindeki Kamu İç Denetçilerini bir araya getirerek sinerji oluşturulması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olgunlaşma sürecinde Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) koordinasyonunda, nasıl katkı sunulması gerektiği konusunda hasbihal etmek ve iç denetimin trendleri içinde yer alan yapay zeka ve iç denetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine katkısını tartışmak üzere 28 Aralık 2018 tarihinde bir araya geldiler.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi ev sahipliği yaptığı bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan HATİPOĞLU, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halis KIRAL, birçok kamu kuruluşunun İç Denetim Başkanları ve yaklaşık seksen kamu iç denetçisinin katılımı olmuştur.


Galeri