İnovasyonun İç Denetime Entegrasyonu ve Çevik Denetim Anlayışı

3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da, Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) tarafından planlanan ve Kadıköy Belediye Başkanlığının destekleri ile “İnovasyonun İç Denetime Entegrasyonu ve Çevik Denetim Anlayışı” başlıklı etkinlik düzenlenmiştir.

Etkinlikle İç Denetimin ruhunda yer alan değişimin yönetimi, dünyanın ve ülkemizin yöneldiği yenilikçi değişimci ve dolayısıyla verimliliği ekonomikliği etkileyen kavramlara ilişkin genel değerlendirmeler ile örneklem boyutunda uygulamalar tartışılmış,

İçinde yer aldığımız inovasyon fırsat çağı ile birçok iş süreçlerini dönüşüme zorlandığı, iç denetiminde bu değişimden etkilenmekte ve  etkin iç denetim sistem, süreçlerini etkilemekte olup, bu değişime uyum sağlaması gerektiği vurgusu yapılmıştır.

Etkinliğe İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçileri yanında çok sayıda İç Denetçi katılmıştır.


Galeri