İç Denetim Birimi Başkanlığı'nda Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti Gerçekleştirilmiştir.


İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birimi Faaliyetlerinin; iç denetimin tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına uyumunun değerlendirilmesi amacıyla İç Denetçiler Ali YAKUT (A4) ve Hasan YILMAZ (A3, CGAP) tarafından “Dönemsel gözden geçirme faaliyeti” gerçekleştirilmiştir.

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP) gereğince yapılan Dönemsel gözden geçirme çalışması kapsamında;

  • İç Denetim Birim Başkanlığının faaliyetleri detaylı olarak incelenmiş,
  • Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, denetlenen ve danışmanlık verilen birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile görüşmeler/anketler gerçekleştirilmiş,
  • İç Denetim Birim Yönergesi, görev tanımları, mevcut faaliyetlerin kapsamı, eğitim politikaları, performans değerlendirme süreci değerlendirilmiş,
  • Yıllık denetim planına temel oluşturan risk değerlendirmesi, çalışma planlarının hazırlanması, dokümantasyon, raporlama, aksiyonların izlenmesi ve öz değerlendirme faaliyetleri analiz edilmiş,
  • Güçlü ve iyileştirmeye açık noktalar belirlenerek, mevcut durum ile Kamu İç Denetim Standartları arasındaki farklar analiz edilmiş,
  • Yukarıda belirtilen çalışmaların sonucunda mevcut durum ve iyileştirme önerileri belirlenmiştir.

Yapılan tüm bu inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde; İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığında yürütülmekte olan iç denetim faaliyetinin Kamu İç Denetim Standartlarına “Genel olarak uyumlu”  olduğu belirlenmiştir.

İç denetim faaliyetinin “Genel olarak uyumlu” olması; İç denetim faaliyetiyle ilgili yapılar (iç denetim faaliyetinin organizasyonu, yetkinlikler, kaynak yönetimi gibi), politika ve prosedürler ile bunlara ilişkin uygulamaların, Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları gerekliliklerini genel olarak karşıladığı ancak geliştirilebilir alanların bulunduğu anlamına gelmektedir.