İç Denetim Birim Başkanlığımızca İç Kontrol Eğitimi Verilmiştir.

Birimimiz İç Denetçilerinden Hasan YILMAZ (A3/CGAP) ve Abubekir KAYMAZ (A3/CGAP)  tarafından 24 Ekim 2019 tarihinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde İç Kontrol Standartları Eğitimi verilmiştir. Tam günlü ve temel düzey olarak yapılan eğitime yetmişe yakın personel katılmıştır.

 Eğitimin sabah oturumunda;

  • İç Kontrole ilişkin yasal dayanağı, İç kontrolün tanımı ve temel unsurları, iç kontrolde rol ve sorumluluklar,
  • Kamu İç Kontrol Standartları (Kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme standartları) ele alınmıştır.

Eğitimin öğleden sonraki oturumda;

  • Süreç ve süreç analizi, risk belirlemeye ilişkin teorik bilgiler verilmiş,
  • Belirlenen örnek süreçlerin iş akış şemalarına aktarılması, işlem adımlarına ilişkin risklerin belirlenmesine yönelik atölye çalışması yapılmıştır.