2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde “İstanbul Üniversitesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu” yayımlanmıştır.

Faaliyet Raporunun 86 ila 89 uncu sayfalarında İç Denetim Birim Başkanlığı’nın 2020 yılında izlediği temel politikalar, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği, denetim, danışmanlık, inceleme ve izleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.