2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde İstanbul Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Faaliyet Raporunun 65 ila 68. sayfalarında İç Denetim Birim Başkanlığı'nın 2019 yılında izlediği temel politikalar, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği, denetim, danışmanlık, inceleme ve izleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.