ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANS DAVETİ

Değerli Katılımcılar,
Sizleri, Engellilik Araştırmaları - Dünden Bugüne Engellilik Konferansına davet etmekten
büyük mutluluk duyuyoruz. Konferansımız 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde, İstanbul’un
eşsiz tarihi yarım adasında yer alan İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde
gerçekleştirilecektir.
Engellilik Araştırmaları Konferansında disiplinler arası bir buluşmayı hedefliyoruz.
Dünden Bugüne Engellilik temasının seçildiği toplantının amacı, Türkiye’de engellilik
tarihi ve sosyokültürel süreçleri ile ilgili kaynak oluşturmaktır.
Her disiplinden araştırmacılar, eğitimciler, lisans üstü öğrenciler ve profesyoneller yazılı
ve/veya görsel-işitsel (video-film,vb) bildirilerle başvuru yapabilirler.
Yazılı bidiriler arasından değerlendirme kurulu tarafından seçilen bildirilerin tam
metinleri, “Engellilik Tarihi” kitabında basılacaktır. Görsel-işitsel bildiriler ise Engellilik
Araştırmaları
Arşivinde saklanacaktır.
Konferansla ilgili tüm ayrıntılı bilgilere web sitemizde bulabilirsiniz.